Meie harjutused

Mõnikord teeme tunnis harjutusi.

Harjutused võivad olla kehalised, emotsionaalsed, sotsiaalsed või vaimlised. Energeetilised on nad igal juhul.

Harjutused aitavad teinekord üle saada tõketest või aukudest, mis energiate või aja voolamises tekivad. Ja lapsed on valmis igast asjast oma terakese välja noppima, nii ka harjutustest – need ei ole meil otseselt eesmärgipärased, vaid meelelahutavad ja tegevusi siduvad ning lihtsustavad suhestumist nii teiste kui iseendaga.