“Energiakogemus enesetunnetuse arendamiseks”

Sellelt praktiliselt koolituselt saad kaasa teadmise, kogemuse ja inspiratsiooni, kuidas  e n e r g i a t r e e n i n g u  abil saavutada enesetunnetuse arendamises märkimisväärseid tulemusi.

Inimkeha kui biomass allub kõigile füüsika seadustele ning omab alati energia-välja – sellega tuleb meil arvestada ja toimetada suisa igapäevaselt. Isikliku energia valdamise oskusest algab aga suurel määral kogu meie olemise
ja elu valdamine.
 Minu hinnangul on maailmas jätkuvalt puudus inimese kohta käivast üldisest kaasaegsest energiaharidusest.
Seetõttu olen loonud programmi enesetunnetuse arendamiseks, mis koosneb päevakohastest kasulikest energeetilistest tehnikatest ja meetoditest. 
Koolitusel vahelduvad
erinevatel teemadel loengud energiatreeningu ja grupiseanssidega. Iga osaleja saab kogemuse energiavaatluses.

Koolituse osad ja teemad:
 I    Energiatreening kui liikumise kunst
1.  E n e r g i a  o m a d u s e d. Räägime kõikvõimalike energiate kolmest omadusest ja nende mõjust inimesele.
2.  E n e r g i a t r e e n i n g u  p õ h i a l u s e d. Tutvume energiatreeningu põhimõtetega. Õpime eesmärgipäraseid kehalisi ja hingamisharjutusi.
3.  E l e m e n d i p õ h i n e  t r e e n i n g s ü s t e e m. Uurime uut treening- süsteemi, mis kasutab elementide Tuli, Vesi, Maa ja Õhk liigendamist inimkehas.

II   Energiatreening kui meelestuse kunst
1.  E n e r g i a k e e l. Võrdleme energiakeele ja kehakeele mõisteid. Teeme lõdvestavaid ja värskendavaid harjutusi koos rakupunktuuriga ning proovime energiatantsu.
2.  E g o d e  s t r u k t u u r. Lahterdame oma erinevaid teadvusi ehk egosid ja vaatleme nende toimet kehatunnetuse praktikas.
3.  P o l a a r n e  j a  m i t t e p o l a a r n e  m a a i l m. Määratleme enda ja teiste olekut meie polaarses maailmas. Avastame polaarsusest väljumise võtteid.

III  Energiatreening kui väljenduse kunst
1.  S u h t e r i n g. Seletame lahti inimestevaheliste energeetiliste sidemete ja igaühe väljenduste tagamaad.
2.  E n e r g i a t a s a n d  ja  -t a s e. Loome selgema pildi isikliku energia tasanditest ja tasemetest. Õpime kohapeal avama keha/vaimu jõu potentsiaali nii endal kui kaaslastel.
3.  L i h t s a d  ja  l i h t s u s t a t u d  p r a k t i k a d. Mõjutame oma energia-maailma kehaliste, heliliste ja sõnaliste kodeeritud energiaharjutuste abil.

Jagan meeleldi oma andeid, et aidata Sul paremini mõista ennast ja ümbritsevat, muutuda olemuslikult tugevamaks ning kogeda rahulolu enesetunnetuse avardumisest.
Koolitaja on Mari Lauk.
Kontakt: 58161279, kehameelekool@gmail.com

Koolituse üks osa kestab 8 tundi / koos vaheaegadega.
Koolituse osa maksumus on 145 € / osaleja kohta.
Hinnale lisandub käibemaks 20%.
* Kaasa võtta veepudel, märkmevahendid, vabalt langevad treeningriided ja võimlemismatt või -vaip.