“Google Docs kasutamine”

Tutvustus I Maksumus I Osalenute tagasiside I Registreerumine

Google Drive dokumendihalduse ja Google Docs vabavara koolituse tulemusena vabaned dokumentide edasi-tagasi saatmisest meili teel, sest saad töötada sama dokumendiga mitmekesi üheaegselt ning jagada dokumente just neile, kellele tarvis. Sul saab olema ligipääs oma töö- ja eradokumentidele mistahes arvutist või nutitelefonist.

Eraldi tutvume Google Docs kontoritarkvaraga, mis on väga sarnane tasulise MS Office tarkvaraga ja õpime Google Form kasutamist online küsitluste läbiviimiseks.  Kõik nimetatud Google rakendused on tasuta.

Koolitus koosneb 5-tunnisest õppepäevast, videomaterjalist ja koolituse järgsest nõustamisest.

Koolituspäev ja e-kursus sisaldavad järgmisi õpetusi:

1.  Google Drive keskkonna kasutamine
–  Google Drive dokumendihalduse ja selle kasutamise tutvustus
–  keskkonda sisenemine
–  dokumentide loomine, salvestamine ja varasema sisu taastamine
–  dokumentide liigendamine, sorteerimine ja otsingu kasutamine
–  dokumentide kustutamine ja taastamine
–  kaustade ja alakaustade loomine, dokumentide ja kaustade teisaldamine ning ümbernimetamine ja kopeerimine
–  arvutis olevate dokumentide Drive keskkonda viimine ja Drive keskkonnast allalaadimine
–  dokumentide muutmine avalikuks
–  dokumentide jagamine teistele kasutajatele, kasutajaõiguste muutmine
–  arvuti sünkroniseerimine Google Drive keskkonnaga

2.  Google Docs kontoritarkvara omapära
–  Google Docs tasuta online tekstitöötluse, tabelarvutuse ja esitlus-tarkvara erinevused võrreldes MS Office ja Libre Office kontoritarkvaraga

3.  Google Form tarkvara
–  tarkvara võimalused ja omapära online küsitluste läbiviimisel ja erinevate vormide loomisel
–  eri tüüpi küsimuste sisestamine (valik-, skaala- ja tabeltüüpi ning vaba tekstiga küsimused)
–  küsimuste muutmine, koopiate tegemine, kustutamine ja järjekorra muutmine
–  kinnitusteksti ja vastamise sätete määramine
–  küsitlusvormi kujundamine
–  küsitluse testimine enne ärasaatmist
–  küsitluse väljasaatmine, vastuste automaatteadete seadistamine ja sulgemine
–  vastuste analüüsimine koondatuna tabelisse või automaatselt genereeritud ülevaatena

Lisaks nõustan koolitusel osalenuid peale koolituse läbimist.

Koolitusele on soovitav tulla sülearvutiga, et saaksid õpetatavat kohapeal kaasa teha. Samas võib osaleda ka ilma arvutita, sest kogu tegevus arvutis projekteerub ekraanile ning kaasa antav e-materjal sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi, mille abil on hiljem lihtne koolitusel räägitut meelde tuletada ja praktikas läbi teha.

Koolitaja Asko Uri.
Kontakt: 55657400, asko@kasulikkoolitus.ee