“Inimlik juhtimine”

Inimliku juhtimise koolitus keskendub tõdemusele, et
inimestega tegelemine eeldab inimestest hoolimist igas olukorras.

Inimlik juht alustab alati iseendast. Tema erilise tähelepanu all on oma mõtete ja tegevuse järjepidev kontrollimine isiksusliku taseme säilitamise ja arendamise eesmärgil, et tagada kõigi osapoolte võimalikult suurem heaolu. Selline eeskuju on jõud, mis inspireerib, toetab ja viib edasi rohkem, kui miski muu. Iseendaga tegelemine lihtsustab ka suhestumist maailma ja teiste inimestega, ilma et tekiks suuri tagasilööke või läbipõlemist.
Meie eesmärgiks on jagada isiklikke kogemusi juhiks olemise kohta ning õpetada vaatenurki ja vahendeid, mida oleme ise edukalt kasutanud.

Koolituspäeva teemad:
1. Juhi töö iseendaga
Alustame häälestumise tähtsast toimingust, mis on aluseks enda vormis hoidmisele ja pingega toimetulekule. Õpetame energiat ja tasakaalu hoidvaid harjutusi, mida saab praktiseerida peaaegu igas olukorras ning mille efektiivsust võib igaüks ise kohapeal kogeda. Tutvustame meetmeid, mida annab rakendada potentsiaali avamiseks inimese ja juhina. Räägime ajajuhtimisest nii tööajal kui väljaspool otseseid töökohustusi ning sellega seotud tegevuste planeerimise paindlikust süsteemsusest.

2. Inimliku juhtimise rakendamine inimestega tegelemisel
Selle teema all käsitleme vabaduse ja vastutuse võimalikkust inimliku juhtimise mõistes, lisaks analüüsime töösuhete tähtsust ja struktuuri üldisemalt. Räägime inimliku suhtumise juurutamise tasuvusest ning keerukate olukordade lahendami-se võtmetest. Siinkohal on igaühel võimalus tuua näiteks kogemusi isiklikust tööelust, arutledes vaatenurkade paratamatu põrkumise üle. Selgitame, kuivõrd aitab sobivate kokkulepete leidmisele kaasa inimliku mõistmise avardamine ning milliseid võtteid oleks sobilik kasutada võimalikult parema olukorra tekitamiseks.

3. Töö korraldamine inimliku juhtimisega organisatsioonis
Anname nõu, kuidas saada ülevaadet tööülesannete täitmisest ja kuidas tagada töö tulemuslikkus, kui samaaegselt inimliku juhtimisega on vaja kinni pidada tegevusplaanidest ning arvestada tähtaegadega. Räägime hea motiveerimise olulisusest ja variantidest, samuti tagasisidest kui kommunikatsiooni osast juhi ja töögrupi vahel. Ning lõpetuseks puudutame teemat “töötajate huvid vs inimlik juht” –  millised on organisatsiooni edukuse skaalad ja saladused.

Koolitajad on Asko Uri ja Mari Lauk.
Kontakt: 55657400, askouri10@gmail.com

Koolituspäev kestab 6 tundi.
Koolituse maksumus on 100 €, MTÜ-dele 60 € / osaleja kohta.
Hinnale lisandub käibemaks 20%.
* Pakume suupisteid kogunemisel ja vaheaegadel.