Buddha

Kui on miskit palju,
siis on see nagu muda.
Kui on asja vähe,
siis seda omab Buddha.

Aga inimesel
mis siis üle jääb? –
Hea, kui koidul valgust
üldse tõusmas näeb!