Jagatud rõõm

Armastus rõõm on
jagatud teest…
See tee viib kord lahku,
kord kokku –
äärtes õitsevad ohakad,
orhideed,
kasvab maltsasid,
lopsakat rohtu.

Sellel teel kinni hoida võib
kaaslase käest
või tormata pimedalt
mööda,
põgeneda võib kellegi eest
kõigest väest
või teisi sammujaid
aidata mööda.

Armastus rõõm on
jagatud teest..
Sellel teel käivad
nägijad-uskjad,
käivad valgetes rõivastes vaimud
ja need,
kelle katted
hall-segused, mustjad.

Ja rõõmu kui sellist
on alati küll
neil, kel kallima palit on üll!
Seda rõõmu ei ole veel
iialgi vähe
neil, kes armsatest
kaugel’ ei lähe…

Armastus rõõm on
jagatud teest…
See tee on nii pikk, kui
me soov.
Sellel teel pole miski
nii püha või peet’
kui südame
kullaproov.