Jõuluime

Rõõmsad silmad,
soojad käed
võivad sulatada jääd!
Jõulukuusk ja
jõulutähed –
enesega kokku lähed…

(Mary / Ian)