Nurr

Olen oma elus
kohtand paljusid.
Nendega koos ronind
järske kaljusid…

Sinuga koos aga
õndsalt keras magan
nurrudes.