Vastutus

Ilma vastutuseta
elu nautida ei saa…
Prügimäel ei ole lõbus,
isegi kui oled kõbus.