Palve

Taevas, luba inglisadu,
et me leiaks õigeid radu –
et me ära tunneks need,
kes juhatavad
koduteed!